DanceClass

Contract termination form

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě od obdržení – Tento formulář, prosím, vytiskněte a vyplněný zašlete e-mailem na DC nebo společně s vráceným zbožím.Číslo objednávky:
Zboží doručeno dne:Jméno a příjmení:
Celá adresa:
Telefon:
E-mail:

Enterpra, s. r. o.
DanceClass
Lidická 21
602 00 Brno
Czech Republic


Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě uvedené objednávky na internetové stránce www.danceclass.cz. Peněžní prostředky, prosím, vraťte bezhotovostním převodem na

bankovní účet:


V __________________ dne ____________________


________________________
vlastnoruční podpis

Další dokumenty

Terms & Conditions

Privacy Policy